สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> Hilight
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 8 ก.ย. 2553
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

จากอิทธิพลของพายุ มินดอนเล ทำให้หลายพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีฝนตกหนักและฝนตกชุกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่ 15 จังหวัด ซึ่งขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้ว 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และพิจิตร แต่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 6 จังหวัด คือ น่าน สุโขทัย เพชรบูรณ์ มุกดาหาร สระบุรี และนครนายก

สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย  มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย จำนวนทั้งสิ้น 9,662 ชุด ไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยใน 9 จังหวัดได้แก่ จังหวัดลำปาง  แพร่  นครสวรรค์  เชียงราย อุตรดิตถ์ นครนายก เพชรบูรณ์ อุดรธานี และหนองคาย


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330