สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
1 ธันวาคม วันเอดส์โลก "Right to health" สิทธิสุขภาพ ปราศจากการตีตรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 8 ธ.ค. 2560

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560  หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คลีนิคนิรนามสภากาชาดไทย  สาขาเชียงใหม่  ร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก ณ  ลานจัดกิจกรรมบริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเมญ่า  ไลฟ์สไตล์  ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์  จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ดำเนินงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาเอชไอวี/เอดส์  ซึ่งในปีนี้มีหัวข้อการรณรงค์ คือสิทธิสุขภาพ  ปราศจากการตีตรา  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  "Right  to  health"  ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ  การตรวจ HIV แบบทราบผลในวันเดียว  มีบริการตัดผมและนวดฝ่าเท้าฟรีโดยวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่  มีการแสดงฟ้อนรำจากหน่วยงานต่างๆ  มีการประกวด  Mr.World  AIDS Day 2017  และ Miss Queen World AIDS Day 2017 โดยได้รับความสนใจจากประชาชนกว่า 500 ราย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330