สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> Hilight
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 4-6 ตุลาคม 2553  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  นำชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย  ดังนี้
 

จังหวัดเพชรบุรี  รวมทั้งสิ้น  1,200  ชุด

-  วันที่ 4 ตุลาคม 2553  สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยสถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอบ้านลาด

 - วันที่ 5 ตุลาคม 2553 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยสถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่ายาง และอำเภอเขาย้อย

 

จังหวัดราชบุรี  รวมทั้งสิ้น  300  ชุด

-  วันที่ 5 ตุลาคม 2553  สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยสถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี  ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง อำเภอปากท่อ และอำเภอจอมบึง

 

จังหวัดสมุทรสาคร  รวมทั้งสิ้น  500  ชุด

-  วันที่ 6 ตุลาคม 2553  แพทย์หญิงวรางคณา  ทองคำใส  หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์   สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย  ร่วมกับ นางผ่องเพ็ญ  แสงจันทร์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นำชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย  จำนวน 500 ชุด   ณ ตำบลนาดี  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 

 

          ขณะนี้  สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ อยู่ระหว่างการประสานงานกับเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อนำชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน  ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ ต่อไป  ได้แก่  จังหวัดกาญจนบุรี 1,000 ชุด  และจังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติมอีก 600 ชุด 

 

           สรุปความช่วยเหลือ  ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2553 จนถึงปัจจุบัน  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้นำชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 18 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง  แพร่  นครสวรรค์  เชียงราย  อุตรดิตถ์  พิจิตร  นครนายก  เพชรบูรณ์  อุดรธานี  หนองคาย  นนทบุรี  อ่างทอง  พระนครศรีอยุธยา  ชัยนาท  เพชรบุรี  ราชบุรี    สมุทรสาคร  และกาญจนบุรี  รวมทั้งสิ้น 18,282 ชุด พร้อมน้ำดื่ม 162,468 ขวด รวมมูลค่า  12,156,524.27  บาท

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330