สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์และสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ณ จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย

วันที่ 25 ธ.ค. 2560

ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์และสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่  ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว  โดย
วันที่ 20 ธันวาคม 2560  ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา  คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา นายอำเภอเมืองพะเยา  เจ้าหน้าที่ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา  มอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา  จำนวน 1,528 ราย ณ  โรงเรียนบ้านต๋อม  ตำบลบ้านต๋อม  และ ณ เทศบาลตำบลบ้านต้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
วันที่ 21 ธันวาคม 2560  ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย  คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย  นายอำเภอเมืองเชียงราย  เจ้าหน้าที่ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย  มอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย  จำนวน 1,041 ราย  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุดและ ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ตามลำดับ
จังหวัดพะเยา
จังหวัดเชียงราย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330