สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
เลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมคณะและสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดเชียงราย

วันที่ 16 ม.ค. 2561

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ท่านแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมคณะ  หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย  นายอำเภอเมือง  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางขอนและคณะครู  ร่วมออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว  ในพื้นที่  11 หมู่บ้าน  ของตำบลห้วยชมภู  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  รวมจำนวน 1,635 ราย  ณ  โรงเรียนบ้านปางขอน  หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330