สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย

วันที่ 12 มี.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 12 มีนาคม 2561 สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อ.เขมราฐ และ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 81 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี และศาลากลางบ้าน ม.6 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
On March 12, 2018, the Thai Red Cross Health Station No.7, Ubon Ratchathani province together with Mrs.Yupaporn Vithoon, President of Ubon Ratchathani Provincial Red Cross Chapter and staff and relevant agencies brought Thai Red Cross relief kits 81 sets gave to the windstorm victims at the meeting room of Nong Phue Sub-district, Khemarat District, Ubon Ratchathani province and Moo 6, Kuru sub-district, Trakan Phuet Phon district, Ubon Ratchathani province.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330