สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วาตภัย

วันที่ 20 มี.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 20 มีนาคม 2561 นางธัญธรณ์ วิทยาขาว หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี และคณะ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางศิริพร ผ่องแผ้ว ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จำนวน14 ชุด ณ ศาลากลางบ้าน ม.9 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
On March 20, 2018 Mrs. Thanyathon Wittayakhao, Head of Thai Red Cross Health Station No.7, Ubon Ratchathani province and Mrs. Nishara Buddharangsee, Vice President of Ubon Ratchathani Provincial Red Cross Chapter and staff together with relevant agencies brought 14 basic necessities sets gave to the windstorm victims at village No.9, Nadee sub-district in Na Yia district of Ubon Ratchathani province.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330