สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วาตภัย จ.อุบลราชธานี

วันที่ 21 มี.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 21 มีนาคม 2561 สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ในเขต อ.พิบูลมังสาหาร จำนวน 130 ชุด ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
On March 21, 2018, the Thai Red Cross Health Station No.7, Ubon Ratchathani province and Mrs. Nishara Buddharangsee, Vice President of Ubon Ratchathani Provincial Red Cross Chapter and staff together with relevant agencies brought 130 basic necessities sets gave to the windstorm victims at auditorium of Don Chik Sub-district Administration Organization, Phibun Mangsahan district, Ubon Ratchathani province.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330