สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ CPR

วันที่ 5 เม.ย. 2561

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561  เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่  เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง   "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ CPR" แก่ผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) จำนวน 75 ราย  ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  จัดโดยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330