สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
งานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 เม.ย. 2561

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวความคิด "เตรียมความพร้อมคนทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง" จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,200 คน ณ ห้องราชพฤกษ์  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330