สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลงานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 เม.ย. 2561

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาล งานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 มีผู้รับบริการ 168 ราย ณ ห้องราชพฤกษ์  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330