สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย

วันที่ 6 มิ.ย. 2561

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
     วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นางธัญธรณ์ วิทยาขาว หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี และคณะ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในเขต อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี จำนวน 98 ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี และผู้ประสบวาตภัยในเขต อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี จำนวน20 ชุด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
       On June 6, 2018, Mrs. Thanyathon Wittayakhao, Head of Thai Red Cross Health Station No.7, Ubon Ratchathani province and staff together with Mrs.Yupaporn Vithoon, President of Ubon Ratchathani Provincial Red Cross Chapter and staff brought 98 basic necessities sets gave to the windstorm victims at The auditorium of Trakan Phuet Phon district, Ubon Ratchathani province and 20 basic necessities sets gave to the windstorm victims at meeting room of Hua Na municipality, Khemarat District, Ubon Ratchathani Province.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330