สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
“ปันน้ำใจ ในสายฝน” จ.ระนอง

วันที่ 5 ก.ค. 2561

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "ปันน้ำใจ ในสายฝน" สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีเสื้อกันฝนสำหรับใส่ไปโรงเรียนในช่วงฤดูฝนเป็นการป้องกันการเจ็บป่วย ป้องการเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียนไม่ให้เปียกฝนและลดการขาดเรียนของเด็กนักเรียนในช่วงฤดูฝน โดยมอบเสื้อกันฝนให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 594 ตัว และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 6 เครื่อง ให้แก่ โรงเรียนบ้านควนไทรงาม โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก โรงเรียนบ้านทะเลนอก และโรงเรียนบ้านแหลมนาว พร้อมกันนี้ ได้มอบชุดเครื่องอุปโภค-บริโภค มุ้งกันยุง บริษัท อิออน ประเทศไทย จำกัด จำนวน 47 ชุด ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และถวายชุดเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 3 ชุด แด่พระภิกษุสงฆ์วัดควนไทรงาม ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
 
On 5th July, 2018, at Bankuansaingam School, Naka Sub-District, Suk Samran District, Ranong Province, Lt.Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) presided over the activity of "Pun Nam Jai Nai Sai Fon” (Donation of Raincoats to Children). Since the RCHB of the Thai Red Cross Society recognizes the importance of disadvantaged children, this project was aimed to provide raincoats to needy school children during the rainy season in order to protect them from illness. As a result, we provided 594 raincoats and 6 water coolers to Bankuansaingam School, Banbanggluaynok School, Bantaleynok School and Banlamnaw School as well as 47 basic necessities kits and mosquito net from AEON(Thailand) Co.,Ltd., to elderly people and additionally offering 3 basic necessities kits to Buddhist monks at Wat Kuansaingam.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330