สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมการป้องกันโรคระบาดในชุมชน

วันที่ 10 ก.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

อบรมการป้องกันโรคระบาดในชุมชน
         วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัคร เรื่อง "การป้องกันโรคระบาดในชุมชน” ในโครงการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ครบรอบ 100 ปี (2563)” ในการนี้ แพทย์หญิงสิริมา สวัสดิ์วราห์กุล และคณะ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ เทศบาลตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
        On 10th July, 2018, at Bang Juk Subdistrict Municipality, Wiset Chai Chan District, Ang Thong Province. Medical Services Division, the Relief and Community Health Bureau (RCHB), provided volunteer training about prevention of epidemics in the community, under the Academic Conference on the occasion RCHB 100th Anniversary (2020) project. In this event, Sirima Sawatwarakul M.D., and her team, as a guest speaker.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330