สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งมอบชุมชน

วันที่ 9 ก.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ส่งมอบชุมชน
       วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานกิจกรรมส่งมอบชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ให้แก่ชุมชน 7 ชุมชน และโรงเรียน 7 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอวิเศษช้ยชาญ จังหวัดอ่างทอง ได้แก่ ชุมชนหมู่ 1-6 ต.ท่าช้าง ชุมชนบ้านมะขาม หมู่ 2 ต.ไผ่จำศีล ชุมชนบ้านจวน หมู่ 6 ต.ไผ่จำศีล ชุมชนบ้านอบทม หมู่ 5 ต.ยี่ล้น ชุมชนบ้านไผ่วง หมู่ 2 ต.ไผ่วง ชุมชนบ้านบางจัก หมู่ 7 ต.บางจัก ชุมชนบ้านคลองขนาก หมู่ 1 ต.สี่ร้อย และโรงเรียน 7 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสนิทวิทยา ต.ท่าข้าง โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม ต.ไผ่จำศีล โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ)ต.ไผ่จำศีล โรงเรียนอบทมวิทยาประชานุกูล ต.ยี่ล้น โรงเรียนวัดอบทม ต.ไผ่วง โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา ต.บางจัก และโรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุวิทยาคาร) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ(IFRC)และUSAID โดยมีนายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง รับมอบ ร่วมด้วยนางทักษนิกร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ณ ศาลาประชาคมอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330