สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๒๐ จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 11 ก.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

       วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๒๐ จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และปาฐกถาพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระหว่างหน่วยงานของสภากาชาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในเรื่องการรับบริจาค การบริหารจัดการคลัง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงโครงการเพิ่มศักยภาพให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด ประกอบด้วย ขอนแก่น นครราชสีมา ชัยภูมิ เลย หนองบัวลำภู สุรินทร์ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ อุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ สกลนคร และนครพนม เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๖ ขอนแก่น เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
       On 11th July, 2018, at Kosa Hotel, Mueang district, Khon Kaen province, Lt.Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB), presided over the opening ceremony "Collaboration to Help Victims in 20 Provinces Workshop in the Northeast of Thailand” project. In this occasion, Dr. Somsak Chantrakul, Governor of Khon Kaen Province, delivered a welcome speech as well as speeches on such topics. RCHB provided this activity so the process for relieving victims becomes even more effective. Integration of victims to be in the same direction between RCHB and other relevant agencies, In the donation, financial management and information technology is used to help victims along with empowering the victims with the TRC Relief kids, as well as managing the risk to help the victims effectively. Additionally, President of Khon Kaen Provincial Red Cross Chapter and staff, Disaster Prevention and Mitigation Officer in 20 provinces of the Northeast of Thailand, staff of Internal Security Operations Command, joined this activity, on 11th and 12th July, 2018.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330