สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 17 ก.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ
        วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ทันตแพทย์หญิงฐิฏิมา ศุขเขษม หัวหน้างานทันตกรรม ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ ให้บริการทันตกรรมแก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง 
        On July 17, 2018, at the Phrapradaeng Home for the Disabled People, Mrs.Thitima Sukkasem, Dentist, Head of Dentistry Unit, Medical Services Division of the Relief and Community Health Bureau and her team dental services to disabled people at the Phrapradaeng Home.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330