สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานบรรเทาทุกขฯ ออกปฏิบัติงาน หน่วยรถน้ำดื่มฯ

วันที่ 25 ก.ค. 2561

สำนักงานบรรเทาทุกขฯ ออกปฏิบัติงาน หน่วยรถน้ำดื่มฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในปี พ.ศ. 2556 - 2560 รวมทั้งสิ้น 10,287,296 ลิตร ให้ความช่วยเหลือรวม 528,087 ราย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330