สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการแม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด

วันที่ 24 ก.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ร่วมโครงการแม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด
    วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมในพิธีเปิด "แม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด” ในการนี้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ
     On July 24, 2018, at Montien Hotel Bangkok, Mrs. Jirawan Santipitak Assistant Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB), attend the opening ceremony "Housewives volunteered to help the Red Cross” In this occasion, Mr. Phan Wannamethee, Secretary General of the Thai Red Cross Society, presided at this activity.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330