สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 23 ก.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
    วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต มาเยี่ยมชมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในด้านภารกิจต่างๆ และเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย
    On July 23rd, 2018, at the Thai Red Cross Disaster Operations Center, Lt.Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) and staff delivered a welcome speech to Mrs.Sudawan Prodthong, President of the Phuket Provincial Red Cross Chapter and the Committee and received a recapitulating on the RCHB activities and took a visit to Relief Items Warehouse.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330