สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก จ.กาญจนบุรี

วันที่ 20 ก.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก จ.กาญจนบุรี
    วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เข้าพบ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และความร่วมมือระหว่าง เหล่ากาชาดจังหวัดในด้านต่างๆ ในโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2561 ณ ห้องประชุมแควน้อย ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
     On 20th July, 2018, at Kanchanaburi Provincial Hall, Lt.Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau and his team, met to Mr. Jeerakiat Poommisawat, Governor of Kanchanaburi Province, Mrs. Rachaya Poommisawat, President of the Kanchanaburi Provincial Red Cross Chapter, Provincial Red Cross Chapter Committee, Disaster Prevention and Mitigation, The Government Public Relations Department, Social Development and Human Security, Mass Media and relevant agencies. To introduce the mission of the RCHB, cooperation between Provincial Red Cross Chapter and RCHB, under the Proactive Public Relations 2018 project.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330