สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคม YWCA สนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์

วันที่ 23 ก.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สมาคม YWCA สนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์
    วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 Mrs.Gracita Tolentino ภริยาเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย และคุณอุษรา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม YWCA นำคณะกรรมการสมาคม YWCA มอบเงินจำนวน 600,000 บาท ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 150,000 บาท หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 150,000 บาท หน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่น จำนวน 150,000 บาท และ หน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต จำนวน 150,000 บาท โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
YWCA Society supported medical activities . . .
     On 23rd July, 2018, Mrs. Gracita Tolentino, Wife of the ambassador of switzerland - Thailand and Mrs.Usana Sukontasub, Association President of the YWCA led the Board of YWCA Society to donate THB. 600,000 to the Relief and Community Health Bureau (RCHB), Thai Red Cross Society, THB. 150,000 for supporting the activities of The Thai Red Cross Society Princess Sirindhorn Mobile Eye Surgery Unit, THB. 150,000 for Mobile Dental Unit, THB. 150,000 for The Cleft Lip, Cleft Palate and Other Deformities Surgery Unit and THB. 150,000 for The Hearing Rehabilitation and Ear Surgery Unit. The donation was received by Lt.Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the RCHB, and his team at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330