สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามความก้าวหน้า GIS ระยะที่ 2

วันที่ 24 ก.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ติดตามความก้าวหน้า GIS ระยะที่ 2
     วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า และสรุปผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 ของ บริษัท อินฟรา พลัส จำกัด โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
      On July 24, 2018, at the Relief and Community Health Bureau (RCHB). Pichit Siriwan, M.D., Deputy Director of the RCHB presided over progress meeting a summary of the results of the improve and develop the disaster database and geographic information system (GIS) to help victims project of phase 2. In the occasion, Prof. Dr. Pairash Thajchayapong, Chairman of the Committee on Information Technology Policy Development, Thai Red Cross Society, partnership network and relevant agencies meeting together.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330