สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้นำยุค 4.0

วันที่ 26 ก.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ผู้นำยุค 4.0
    วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมการบริหารมิติใหม่ในยุค 4.0 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพฯ
    On July 26th, 2018, at Sukhothai Thammathirat Open University, Lt.Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau and his team meeting lecture about Innovative New Dimension Management in the 4.0 .

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330