สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรม ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

วันที่ 27 ก.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ร่วมกิจกรรม ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
     วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ออกปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วย การตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจวัดความดันลูกตา พร้อมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเรือพระราชทาน "เวชพาหน์" เนื่องในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณท้องสนามหลวง
     On 27th July, 2018, the Relief and Community Health Bureau, the Thai Red Cross Society, mobile medical services were consisted of a general service, measurement of intraocular pressure and exhibition of the Royal Boat "Vejapah”. On the auspicious occasion of the 66th birthday anniversary of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, at Royal Plaza; Sanam Luang.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330