สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วอร์รูม...ผ่าน video conference

วันที่ 31 ก.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วอร์รูม...ผ่าน video conference
   วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับสถานีกาชาด ที่ 1 จ.สุรินทร์ , สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่, สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา, สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี, สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จ.ตาก) ผ่าน video conference เกี่ยวกับสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย Video conferencing for Flood relief operations
     On 31st July, 2018 at the Thai Red Cross Disaster Operations Center, Lt.Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB), presided over the RCHB Disaster management committee meeting via video conference about Lao People's Democratic Republic flood situation update and relief operations at the TRCS Disaster Operations Center (DOC) which involved with representative from the TRC Health Station No.1, Surin Province, TRC Health Station No.3, Chiang Mai, TRC Health Station No.4, Nakhon Rachasima, TRC Health Station No.7, Ubon Ratchathani Province, Hua Hin Chalerm Phrakiat RC Health Station, Prachuap Kiri Khan Province and Teppharat RC Health Station ( TRC Health Station No.13, Tak Province ).

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330