สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
จัดชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว

วันที่ 26 ก.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

จัดชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว
     วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ร่วมกันจัดชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 4,100 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปี่ยน -เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแตก ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
      On 26th July, 2018, at Warehouse of the Relief and Community Health Bureau, Miss Pavinee Yuprasert, Assistant Director of RCHB, with staff and volunteers organized 4,100 of Thai Red Cross relief kits to help flood victims in Lao People's Democratic Republic, following the collapse of Xepian-Xe Nam Noy hydropower dam.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330