สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> Hilight
มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยฯ ให้ผู้ประสบภัยเขื่อนเซเปี่ยน -เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ แตก

วันที่ 1 ส.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

         จากเหตุกาณ์เขื่อนเซเปี่ยน -เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแตก เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนลาวเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ในการนี้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดส่งชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 1,500 ชุด และเต็นท์ จำนวน 10 หลัง มอบให้แก่ผู้ประสบภัยทางช่องเม๊ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเจ้าหน้าที่จากกาแดงลาวมารับชุดธารน้ำใจฯ และเต็นท์ ไปเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 และได้ส่งเจ้าหน้าที่จำนวน 2 คน ไปร่วมปฏิบัติงานหน่วยตอบสนองภัยพิบัติระดับภูมิภาค (Regional Disaster Response Team : RDRT) ตามคำร้องขอของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) เพื่อให้การช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์ และด้านน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย แก่ผู้ประสบภัยเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็นเวลา 2 อาทิตย์อีกด้วย
       นอกจากนี้ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่กาแดงลาวได้มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยฯ ให้ผู้ประสบภัยดังกล่าว ณ ศูนย์อพยพโรงเรียนมัธยมสนามไซ แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330