สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
บ.ประชาอาภรณ์ มอบเสื้อผ้าสำเร็จรูปช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว

วันที่ 31 ก.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

บ.ประชาอาภรณ์ มอบเสื้อผ้าสำเร็จรูปช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว
       วันที่ 31 กรกฏาคม 2561 คุณสุวิมล เจริญศรีชัย EXECUTIVE DIRECTOR /COMPANY SECRETARY บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด(มหาชน) มอบเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 1,346 ชิ้น มูลค่า 245,390 บาท(สองแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฎิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
         On 31st July, 2018, at the Thai Red Cross Disaster Operations Center, Lt.Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) received 1,346 garments worth 245,390 baht from Ms.Suvimol Charoensrichai executive director/company secretary of People’s Garment Public Company Limited and staff for assisting the flood victims in Lao People’s Democratic Republic, following the collapse of Xepian-Xe Nam Noy hydropower dam.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330