สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะทำงาน จาก ICRC

วันที่ 3 ส.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

      วันที่ 3 สิงหาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ Mr.Pierre Barras , Protection Coordinator, ICRC and Ms.Mariko Ivkov, Protectipn Team Leader,ICRCโดยได้พูดคุยเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ในอนาคต โดยเฉพาะเกี่ยวกับงานด้านการสานสัมพันธ์ครอบครัว (Restoring Family Links) ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
       On August 3, 2018, Lt. Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of Relief and Community Health Bureau (RCHB) and Ms.Pavinee Yuprasert, Assistant Director of RCHB delivered a welcome speech to Mr.Pierre Barras , Protection Coordinator, International Committee of the Red Cross (ICRC) and Ms.Mariko Ivkov, Protectipn Team Leader,ICRC talked about academic and other support in the future and restoring family links at Thai Red Cross Disaster Operations Center.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330