สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ปันน้ำใจ ในสายฝน จ.สมุทรปราการ

วันที่ 7 ส.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ปันน้ำใจ ในสายฝน จ.สมุทรปราการ
        วันที่ 6 สิงหาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ปันน้ำใจ ในสายฝน" จัดขึ้นเพื่อมอบเสื้อกันฝนให้นักเรียนสำหรับใส่ไปโรงเรียนในช่วงฤดูฝน เป็นการป้องกันการเจ็บป่วย ป้องกันเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียนไม่ให้เปียกฝน และลดการขาดเรียนของเด็กนักเรียนในช่วงฤดูฝน ในการนี้ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ Mrs.Anita Rusdi ภริยาเอกอัคราชฑูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ นายฐากูร ชวนะพงศ์ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นางดาลัด กันทยศ หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นางกุญชลีย์ สุคันวรานิล หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันมอบเสื้อกันฝน จำนวน 807 ตัว เครื่องทำน้ำเย็น จาก บริษัท อิออน (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 6 เครื่อง และให้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดสุขกร โรงเรียนวัดบางโปรง โรงเรียนวัดบางนางเกรง และโรงเรียนวัดบางด้วน พร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 70 คน ณ โรงเรียนวัดบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330