สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์และสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน

วันที่ 28 ส.ค. 2561

เมื่อวันที่  25 สิงหาคม 2561  พลโทนายแพทย์อำนาจ  บาลี  ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย  และเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่  ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน  ปลัดจังหวัดน่าน  นายอำเภอเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ร่วมปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่  1-12  ของตำบลกองควาย  อำเภอเมืองน่าน  จำนวน  1,243 ครอบครัวและตัวแทนของอำเภอทุ่งช้าง จำนวน 7 ครอบครัว  มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 1,250  ชุด  น้ำดื่ม จำนวน 1,250 แพ็ค สนับสนุนโดยมูลนิธิโคคา-โคล่าประเทศไทย  ณ  โรงเรียนน่านประชาอุทิศ  อ.เมืองน่าน จ.น่าน  และถวายชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย  จำนวน 3 ชุด   ผ้าห่มพระ  จำนวน 3 ผืน  ให้กับพระภิกษุสงฆ์  ณ  วัดนาผา  อ.เมืองน่าน จ.น่าน

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330