สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 29 ส.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดเพชรบุรี
       วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยนางปราณี ขุนสิทธิ์ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแก่งกระจาน และตำบลสองพี่น้อง ในโอกาสนี้ คุณอรนุช เย็นสุจิตร ผู้แทนคณะผู้บริหาร กลุ่มเซ็นทรัล มอบน้ำดื่ม จำนวน 5,640 ขวด และบริษัท เจที อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 1,800 ขวด และบริจาคเงิน จำนวน 17,600 บาท ให้กับสภากาชาดไทย ผ่านสถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
       On 29th August, 2018, Ms. Pavinee Yuprasert, Assistant Director of the Relief and Community Health Bureau, together with Head of Thai Red Cross (TRC) Health Station No.8 Phetchaburi Province and relevant agencies, were provided 200 TRC relief kits to flood victims at Kaeng Krachan sub-district and Song Pee Nong sub-district. In this occasion, Ms. Oranuch Yensuchit, Executive Delegate of Central Group, were provided 5,640 bottles of drinking water and JT International (Thailand) Co., Ltd., donated 1,800 bottles of drinking water and 17,600 THB for for assistance flood victims.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330