สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่วยเหลือสัตว์ประสบภัย

วันที่ 30 ส.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ช่วยเหลือสัตว์ประสบภัย
       วันที่ 30 สิงหาคม 2561 แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ใหการต้อนรับ และรับมอบอาหารและวิตามิน เพื่อช่วยเหลือสัตว์ประสบภัย จากคุณสุวิมล บุญทารมณ์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด สื่อสารองค์กรและระดมทุน องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก พร้อมคณะ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
       On 30th August, 2018, Chor. Kemsiri Kongrukgreatiyos, M.D.,Deputy Director of the Relief and Community Health Bureau and executive team, welcomed and received animal feed and vitamins for animals victims, from Ms. Suvimol Boontarom, Head of Marketing, Corporate Communications and Fundraising of World Animal Protection and her team, at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330