สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเล

วันที่ 15 ก.ย. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ร่วมทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเล
      วันที่ 15 กันยายน 2561 นางทองพูน เสนา และนางวัลลภา สุขศิริมัช ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2561 (International Coastal Cleanup Day 2018) กับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด และส่วนราชการต่างๆ ณ บริเวณชายฝั่งทะเลหาดน้ำริน-หาดพยูนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
       On September 15, 2018, at the coast of Nam Rin Beach and Payoon Beach, Ban Chang district, Rayong province. Mrs. Thongpoon Sena and Mrs. Wallapa Suksirimuch, Assistance Head Nuse of the Relief and Community Health Bureau of the Thai Red Cross Society with team joined the International Coastal Cleanup Day 2018 together with Dow Chemical (Thailand) Co., Ltd., and government agencies.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330