สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการออกหน่วย หู คอ จมูก สัญจร จังหวัดนครนายก...

วันที่ 14 ก.ย. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

โครงการออกหน่วย หู คอ จมูก สัญจร จังหวัดนครนายก...
     วันที่ 14 กันยายน 2561นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วย หู คอ จมูก สัญจร จังหวัดนครนายก เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต โดยมีแพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมพิธี ในการนี้ แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมกับภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก และจังหวัดนครนายก ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัด(เล็ก) หู คอ จมูก แก่ประชาชนให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ระหว่างวันที่ 14 -15 กันยายน 2561 ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
      On 14th September 2018, Mr. Nattapong Sirichana, Governor of Nakhon Nayok Province presided over the opening ceremony the Ear Nose and Throat Unit in Nakhon Nayok Province to give a royal charity to Chumbhotbongs Paribatra, Prince of Nakhon Sawan II. On this occasion Chor. Kemsiri Kongrukgreatiyos, M.D., Deputy Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) join the ceremony. Kanda Limitlaohapan, M.D., Head of the Medical Services Department and staff together with the Otolaryngology of Faculty of Medicine Chulalongkorn University , Committee of Nakhon Nayok Provincial Red Cross Chapter and Nakhon Nayok Province to diagnosed ear hearing and surgery for patients with otitis media at Udomthani temple, Banyai Subdistrict, Mueang Nakhon Nayok District, Nakhon Nayok Province between 14th to 15th September 2018.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330