สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความระลึก ขอบคุณและผูกพัน งานเกษียณอายุ ประจำปี 2561

วันที่ 13 ก.ย. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

แสดงความระลึก ขอบคุณและผูกพัน งานเกษียณอายุ ประจำปี 2561
   วันที่ 13 กันยายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดงาน "แสดงความระลึก ขอบคุณและผูกพัน" ในโอกาสเกษียณอายุของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
      On 13th September 2018, Lt. Gen. Amnat Barlee M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) presided over farewell ceremony for retirees and early retiees who have resigned after 25 years of operation at the RCHB building.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330