สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
St.Mary’s College Faculty of Nursing of Japan ดูงานบรรเทาทุกข์

วันที่ 12 ก.ย. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

St.Mary’s College Faculty of Nursing of Japan ดูงานบรรเทาทุกข์
     วันที่ 12 กันยายน 2561 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก St.Mary’s College Faculty of Nursing of Japan ที่มาศึกษาดูงาน สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในด้านต่างๆ พร้อมเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
        On 12th September 2018, at the Relief and Community Heath Bureau (RCHB), Ms. Pavinee Yuprasert, Assistant Director of the Relief and Community Health Bureau delivered a welcome speech to teachers and students from St.Mary’s College Faculty of Nursing of Japan, recapitulated the relief operations at the RCHB and a visit to Relief Items Warehouse.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330