สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
กช.8 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 10 ก.ย. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

กช.8 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
     วันที่ 10 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี นำเครื่องอุปโภค-บริโภค บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 17/2 หมู่ 2 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
      On 10th September 2018, Staff of TRC Health Station No.8, Phetchburi Province were brought Thai Red Cross relief kits gave to fire victims in Yang Nam Klad Tai Sub-district, Nong Yha Plong District of Phetchburi Province.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330