สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ปฏิบัติงาน RDRT รุ่น 2

วันที่ 14 ก.ย. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ปฏิบัติงาน RDRT รุ่น 2
     น.ส.สุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และนางนิชานันท์ จันทงาม พยาบาลจากสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ ร่วมปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 ใน RDRT Deployment to support the Lao Red Cross Operation in Attapeu ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
       Ms. Sukanya Subudommungmee, Head of Relief Unit and Mrs.Nichanun Jun-ngam, Nurse of the Thai Red Cross Health Station No. 1, Surin province co-operate 2nd edition in RDRT Deployment to support the Lao Red Cross Operation in Attapeu from September 4, 2018 onwards.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330