สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมสรุปผลการจัดงานวันสถาปนายุวกาชาดไทย

วันที่ 12 ก.ย. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

เข้าร่วมประชุมสรุปผลการจัดงานวันสถาปนายุวกาชาดไทย
    วันที่ 12 กันยายน 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามียพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เข้าร่วมการประชุม สรุปผลการจัดงานวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561 โดย สำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน สป. ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
    On 12nd September, 2018, at Beyondsuite Hotel, Lt.Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau and his team, joined the meeting summary of the results, The Thai Red Cross Youth movement foundation 2018, activity is organized by Bureau of Scout Movement Red Cross Youth and Student Affairs.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330