สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> Hilight
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทาน"เวชพาหน์"

วันที่ 1 ต.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทาน"เวชพาหน์"
     วันที่ 26 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ ท่าวาสุกรี เทเวศร์ โดยจะออกปฎิบัติงานให้บริการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2561
      หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ออกให้บริการแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมสองฝั่งแม่น้ำลำคลอง ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยปฏิบัติงานร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2561 ดังนี้
       วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ปฏิบัติงาน ณ วัดสีกุก อำเภอบางบาล
       วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ปฏิบัติงาน ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา
       วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ปฏิบัติงาน ณ วัดช่างทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา
       วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน อำเภอบางปะอิน
       วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ปฏิบัติงาน ณ วัดเชิงท่า อำเภอบางปะอิน

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330