สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งมอบเครื่องกรองน้ำ จ.กาญจนบุรี

วันที่ 4 ต.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ส่งมอบเครื่องกรองน้ำ จ.กาญจนบุรี
     วันที่ 4 ตุลาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานพิธีส่งมอบเครื่องกรองน้ำ ในโครงการ "น้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน" จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบ้านพรหมณี โรงเรียนบ้านปากนาสวน โรงเรียนบ้านองสิต โรงเรียนบ้านยางโทน และโรงเรียนบ้านทุ่งมังกระหร่า จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ คุณรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ร่วมลงนามสัญญาการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ โดยมีคุณพรธิชา วงศ์ยานนาวา ผู้ช่วยผู้จัดการด้านกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด บริษัท วอเทอร์ เนท จำกัด (มหาชน) นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอเลาขวัญ นางสุมาลี นุ่นชู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางวัลลภา สุขศิริมัช ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ โรงเรียนบ้านพรหมณี ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
     On October 4, 2018, at Ban Prommanee School in Nong Pling Subdistrict, Lao Khwan District, Kanchanaburi Province. Lt.Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) presided over the ceremony of "Thai Red Cross - Dow Clean Drinking Water for Remote Schools”. This project gave 5 water purification machines to Ban Pornmanee School, Ban Paknasuan School, Ban Ong-sit School, Ban Yang Tone School and Ban Tungmungkala school of Kanchanaburi province. In the addition Director of the RCHB, Mrs.Rachaya Poomsawat, President of the Kanchanaburi Provincial Red Cross Chapter, Mrs.Sunisthida Phetduang, Head of the Relief Division, and Director of the school to receive purification machines signed the Memorandum of Understanding for installing a purification machines. In this occasion, Ms. Pornticha Wongyannava, Corporate Citizenship Specialist of the SCG-Dow Group, Bangkok, and relevant agencies joined the ceremony.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330