สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2561

วันที่ 18 ต.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2561
    วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2561 โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และ Ms. Loretta Hieber, Chief of UNSDR Regional Office for Asia Pacific พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี โดยภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ "ร่วมมือ ร่วมใจสู่อาเซียนที่ปลอดภัย : บทเรียนสู่การพัฒนา" และการจัดนิทรรศการ ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เดนส์
     On October 18th, 2018, at grand ballroom, Rama Gardens Hotel Bangkok, Mr. Chayapol Thitisak, Director-general of Department of Disaster Prevention and Mitigation presided at the opening ceremony, ASEAN Day on Disaster Management & International Day for Disaster Reduction(ADDM & IDDR) 2018, together with Lt.Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau, Ms. Loretta Hieber, Chief of UNSDR Regional Office for Asia Pacific and relevant agencies, were also an honorary participant in the event. In this event, had a discussion about "Secure ASEAN Collaboration: Development Lessons" and exhibitions from the network partners.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330