สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 18 ต.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
       วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายประชา สังข์ศิริ ผู้ช่วยพยาบาล 4 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 6 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในซอยวุฒากาศ1 แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น สำหรับเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 7.00 น. ของวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เป็นเหตุทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายประชาชนได้รับความเดือนร้อน 5 หลังคาเรือน
        On October 18, 2018, Nursing Assistant Level 4 of the Relief Division with staff brought Thai Red Cross relief kits to 6 sets gave to fire victims in soi Wutthakat 1, Taladplu, Thonburi, Bangkok.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330