สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมรูปรัชกาลที่ 5

วันที่ 22 ต.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมรูปรัชกาลที่ 5
      วันที่ 22 ตุลาคม 2561 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
        On October 22, 2018, at Tinatat Pavilion, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Lt. Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau and staff laid flowers at statue of King Rama V, on the occasion of Chulalongkorn Day (October 23, 2018) to show loyalty and the remembrance in the grace.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330