สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมกรรมการจัดสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 18 ต.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ประชุมกรรมการจัดสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี
     วันที่ 18 ตุลาคม 2561 แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมกรรมการตรวจและรับมอบงานการออกแบบโครงการจัดสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330