สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินชุมชน

วันที่ 17 ต.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

   วันที่ 16-17 ตุลาคม 2561 นางสาวพิชญาฎา วัชชวัลคุ พยาบาล 5 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ลงพื้นที่ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
    On October 16 and 17, 2018. Ms. Pitchayada Watchawanku, Registered Nurse Level 5 of the Relief Department, the Relief and Community Health Bureau and her team monitoring and evaluation "Enhance Disaster Risk Reduction Capacity in Thailand” Project at Bang-or sub-district, Ban Na district, Nakhon Nayok province and Prasuk sub-district, In Buri district, Sing Buri province.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330