สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศกิ่งกาชาดอำเภอใหม่

วันที่ 25 ต.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ปฐมนิเทศกิ่งกาชาดอำเภอใหม่
      วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมในพิธีเปิด "โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานในกิ่งกาชาดอำเภอที่จัดตั้งใหม่ รุ่นที่ 3” ในการนี้ นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้รองช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ บรรยายในพันธกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ
       On October 25, 2018, at Montien Hotel Bangkok, Pichit Siriwan, M.D., Deputy Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB), attend the opening ceremony "Orientation Committee and staff of New Red Cross District Branch” In this occasion, Mr. Tej Bunnag, Assistant Secretary General for Administration of the Thai Red Cross Society, presided at this activity and Pichit Siriwan, M.D., Deputy Director of RCHB joined discussion about relief mission.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330