สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเครื่องช่วยฟัง

วันที่ 25 ต.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

มอบเครื่องช่วยฟัง
     วันที่ 25 ตุลาคม 2561 แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ติดตามการใช้เครื่องช่วยฟัง ซึ่งมอบให้กับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ตามโครงการหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต กิจกรรมมอบเครื่องช่วยฟัง สภากาชาดไทย เพื่อให้การใช้งานเกิดประโยชน์แก่ผู้บกพร่องทางการได้ยินมากที่สุด ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ
      On October 25, 2018, at Srisaket Hospital, Kanda Limitlaohaphan, M.D., Head of Medical Services Division of the Relief and Community Health Bureau and her team followed up on the usage of the hearing aids, given to as part of the "Thai Red Cross Hearing Aid to hearing-loss” program by the Hearing Rehabilitation and Ear Surgery Unit for hearing loss patients.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330